Home | Web Services | About us | Contact Us |               
Web Site Service, BDigitalLink.com    
web maintenance service บริการหลังการขาย ปรับแก้ไขเว็บ ส่วนหนึ่งของบริการ BDigitalLink.com
BDigitalLink.com


      Web Maintenance Service

เพื่อความสะดวกกับนักธุรกิจที่ไม่ต้องการเสียเวลา วุ่นวาย กังวล กับการจัดการ Web Site, Web Hosting เพียงลูกค้า โยนปัญหาปวดหัวเรื่องคน พนักงานดูแล Web site และ Web hosting ให้กับ BDigitalLink เรายินดีรับใช้

BDigitalLink ขอเสนอบริการ Web Maintenance เพื่อดูแล Web Site, Web Hosting ของลูกค้า เหมาะสำหรับลูกค้าต้องการทีมงาน Web Master ที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Web ทำงานแทนลูกค้า เป็นบริการที่ประหยัดต้นทุนค่าจ้างพนักงานประจำด้าน IT เพื่อดูแล Web Site, Web Hosting บริการ Web Maintenance ของ BDigitalLink จะช่วยให้เว็บไซต์มีการปรับปรุงข้อมูล สินค้า/บริการ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

บริการ Web Maintenance ของ BDigitalLink มีความคุ้มค่ากว่าด้วยการคิดเหมารวมต่อปี ลูกค้าอาจต้องการคนดูแลเฉพาะ Website หรือ ทั้ง Website และ Webhosting ค่าใช้ใจ่ายผันแปรตาม เนื้องาน และ จำนวนครั้งที่ลูกค้าต้องการ การใช้บริการ Web Maintenance ของ BDigitalLink ง่ายนิดเดียว เพียงลูกค้า โทรสั่งงาน ส่ง File ตามเงือนไขที่กำหนด เราจัดทุกอย่างให้ลูกค้า เพียงลูกค้ามีข้อมูลพร้อม BDigitalLink พร้อมทำงานทันที

บริการ Web Maintenance ดูแล อัพเดทข้อมูลต่างๆ เว็บไซต์ของลูกค้า ตามความต้องการ เช่น รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส รายปี บางครั้ง หรือตามตกลง เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานประจำ

บริการ Web Master ครอบคลุม:
- อัพเดท แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ข้อความ / เนื้อหา / สำเนา ในหน้าเว็บที่มีอยู่
- อัพเดท แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง รูปภาพ ในหน้าเว็บ (ภาพที่จัดโดยลูกค้า)
- อัพเดท แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์ / บริการ / โปรโมชัน (ชื่อ คำอธิบาย ฯลฯ )
- บริการ Web Maintenance ไม่รวมการทำ" Graphic การปรับแต่งรูปภาพ
- แสดงหน้าแรก (intro page) ในเทศกาลสำคัญ เช่น วันปีใหม่, วันแม่, วันพ่อ, วันเข้าพรรษา ฯ
โดยลูกค้า การจัดส่งข้อมูลเพื่ออัพเดทผ่านทาง E-Mail ของ BDigitalLink

ค่าบริการ

การจัดการ Web Plan 5W Web Plan 10W Web Plan 12W
บริการดูแล Website Website Website
ความถี่ในการจัดการ ต่อปี ต่อปี ต่อปี
จำนวนหน้า Website (A4): 5 หน้า/ปี 10 หน้า/ปี 12 หน้า/ปี
ดูแล Hosting no no no
อัตราค่าบริการ
รายปี (บาท)
7,500.-/ปี 10,000.-/ปี 12,000 .-/ปี
Update ข้อมูล บนหน้า Website
File -ข้อมูล doc, .docx, .txt
File รูปภาพ ไฟล์รูปภาพ .jpg, .png
(ไม่รวมการทำ Graphic รูปภาพ)
Yes Yes Yes
ตรวจเช็กความถูกต้อง Yes Yes Yes
ดูแล Hosting No No No
ฺBackup ข้อมูล Hosting No No No
อัตราค่าบริการ
รายปี (บาท)
7,500.-/ปี 10,000.-/ปี 12,000 .-/ปี
  click here


เงื่อนไขการบริการ:
* อัพเดท แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ข้อความ / เนื้อหา / สำเนา ในหน้าเว็บที่มีอยู่
* อัพเดท แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง รูปภาพ ในหน้าเว็บ (ภาพที่จัดโดยลูกค้า)
* อัพเดท แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์ / บริการ / โปรโมชัน (ชื่อ คำอธิบาย ฯลฯ )
* อัพเดท แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ข้อความ / เนื้อหา / สำเนา ในหน้าเว็บที่มีอยู่
* อัพเดท แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ข้อความ/ รูปภาพ บางส่วน 1 หน้า Website นับเป็น 1 หน้า
* ข้อมูล 1 หน้า หมายถึงการปริ้นท์เอาท์ 1 หน้าเว็บ เป็นกระดาษเท่ากับ 1 หน้า A4
* ข้อมูล 1 หน้า มีรูปภาพได้ไม่เกิน 3 ภาพ โดยลูกค้าเป็นผู้จัดหาภาพ

* กรณีอัพเดทหรือแก้ไขข้อมูลเกินข้อตกลงคิดบริการ 500 บาท/หน้า A4
* รูปภาพที่ใช้ หากต้องการตกแต่ง เพิ่มเติม Graphic, Retouch รูปภาพ หรือตกแต่งรูปภาพ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

* บริการนี้ไม่รวมการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมโครงสร้างเว็บไซต์
* รูปภาพที่ใช้ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
* ลูกค้าจะต้องส่งข้อมูลในการอัพเดทให้กับ BDigitalLink ตามตกลงกัน
* การจัดส่งข้อมูลเพื่ออัพเดทผ่านทาง E-Mail เท่านั้น

* กรณีลูกค้าไม่ได้ส่งข้อมูลให้ตามตกลง ถือว่าสละสิทธิ์ในการอัพเดทในปีนั้นๆ
* สิทธิในการใช้บริการ ปี ต่อ ปีเท่านั้น เมื่อใช้สิทธิไม่ครบ ไม่สามารถขยายเวลาการใช้สิทธิ

หมายเหตุ :

- กรุณาอ่าน "เงื่อนไขและข้อตกลง" ก่อนทำการสั่งซื้อทุกครั้ง
- ค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
- ราคา Web Hosting Service ไม่รวมค่า Domain Name
-ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
- รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 081-40-222-04